Ks. Józef Krakowski

Ks. Józef  Krakowski

proboszcz parafii od roku  2002 

Urodził się 29 listopada 1957 r. jako drugie z trojga dzieci Emy i Maksymiliana. W latach 1964 – 1972 uczęszczał do 8-letniej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Chropaczowie. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Liceum Zawodowym w Świętochłowicach w klasie o specjalności mechanik budowy i maszyn przemysłowych. Po zdanej maturze (1977 r.) przez rok pracuje w Pracowni Budowy i Naprawy Instrumentów Klawiszowych w Ustroniu. W 1978 r. podążył za swym powołaniem i wstąpił do Seminarium Śląskiego w Krakowie, gdzie do 1984 r. studiuje teologię i formuje się. Jako diakon odbył roczny staż w parafii w Ustroniu – Lipowcu. 19 kwietnia 1984 r. przyjął z rąk Ks. Biskupa Herberta Bednorza święcenia prezbiteratu. Uroczystość odbyła się  w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Pierwszą parafią w której pełnił obowiązki wikariusza była parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie (od 20 maja 1984 r.). Następnie, 17 sierpnia tego samego roku, przeniesiony został do parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach. Kolejnymi parafiami, w których pełnił posługę duszpasterską są parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie (od 6 kwietnia 1987 r.) oraz parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju (od 29 sierpnia 1992 r.). Rok później, 24 lipca 1993 r., został mianowany przez Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia zastępcą dyrektora Księgarni św. Jacka i Ars Catholica w Katowicach, by od 1 lipca 1998 r. pełnić funkcję dyrektora firmy. 6 maja 2002 ks. Józef Krakowski został ustanowiony proboszczem parafii św. Pawła  Apostoła w Pawłowie i odtąd służy Bogu i pawłowskiej wspólnocie.