Z zarządzenia Metropolity Katowickiego z dnia 24 października 2020 r. w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania wyżej wymienionej regulacji. (…) Nadal usilnie polecam zachowywanie wszystkich norm sanitarnych.…

Życzenia Metropolity katowickiego dla Służby Zdrowia

Metropolita katowicki przesłał okolicznościowe słowo z życzeniami i podziękowaniem do lekarzy i ich współpracowników z okazji patronalnego święta św. Łukasza. Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia! Święto patronalne Służby Zdrowia, które obchodzimy 18 października, w sposób oczywisty kieruje naszą myśl ku lekarzom, co…